Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt?

Wat hebben we voor u en Oegstgeest gedaan
We wonen in een mooi dorp, vindt u ook niet? Oegstgeest is groen, heeft karakter. Steden, strand en polders zijn vlakbij. Onze kinderen mogen rekenen op uitstekend onderwijs en een veilige omgeving. De zorg en de sportvoorzieningen zijn van hoge kwaliteit. Honderden vrijwilligers zetten zich elke week in om van Oegstgeest ons dorp te maken. Hoe zorgen we dat het hier over tien, twintig jaar minimaal net zo fijn wonen is als nu? Dát is de kern van onze opdracht; samen werken aan een dorp dat morgen beter en sterker is dan vandaag, voor een dorp dat we door willen geven.

De komende jaren bouwen wij voort op wat we met elkaar bereikt hebben:

Financiën goed voor elkaar

Het CDA Oegstgeest wilde de gemeenteschuld aanpakken. Dat is gelukt. Met een lagere schuld hebben we ook als in de toekomst de rente stijgt geld voor voorzieningen als zorg, onderwijs, sport en groen. De schuld is gehalveerd van 100 naar bijna 50 miljoen euro. Dat is ruim € 2.000,- per Oegstgeestenaar minder schuld. Naar verwachting daalt de schuld de komende jaren verder, mede dankzij de voortvarende ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest.

Onze CDA-wethouder Financiën lette scherp op de uitgaven, voorkwam investeringen die niet noodzakelijk waren en zorgde ervoor dat we beter kunnen sturen op de financiën. Na een hervorming van de begroting hebben we de afgelopen jaren begrotingsoverschotten gerealiseerd die gebruikt zijn om de schuld af te lossen en reserves te aanvullen. Het is gelukt de OZB de afgelopen drie jaar niet te verhogen.

Zorg goed voor elkaar

Het CDA Oegstgeest wilde betere zorg voor onze ouderen en jongeren. Dat is gelukt. Dankzij onze inzet wordt Oegstgeest een dementievriendelijke gemeente, zodat dementerende dorpsgenoten en hun omgeving actief ondersteund worden. We streden tegen eenzaamheid. Steeds meer ouderen – maar ook jongeren – voelen zich eenzaam. Er zijn in het dorp steeds meer initiatieven om daar een eind aan te maken.

Ook wordt de vraagverlegenheid aangepakt. Mensen met schulden worden beter begeleid, zodat de schulden hen niet boven het hoofd groeien. Kinderen in arme gezinnen krijgen een steuntje in de rug zodat zij kunnen sporten, muziek maken en een schoollaptop kunnen aanschaffen. Het is gelukt de ‘zorgdecentralisaties’ in Oegstgeest goed in te voeren, waarbij wij herhaaldelijk hebben ingezet op preventie en de eerstelijns zorg, dichtbij huis.

Sport goed voor elkaar

Sport is gezond, gezellig, brengt mensen samen en verbindt. Sportverenigingen en de gemeente stonden voor 2014 vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het CDA Oegstgeest beloofde de relatie te herstellen en te investeren in sport, verenigingen en vrijwilligers. Dat is gelukt. De CDA-wethouder Sport investeerde in kunstgras voor V.V. Oegstgeest op het gemeentelijk sportpark, zodat kinderen hun trainingen niet meer afgelast zien worden door een modderveld.

Samen met sportverenigingen, hun vrijwilligers en de gemeente wordt De Voscuyl de komende jaren gemoderniseerd voor de toekomst, zonder dat de gemeenteschuld stijgt. Het zwembad Poelmeer is behouden en gerenoveerd, zodat we ook de komende jaren kunnen blijven zwemmen in Oegstgeest. Door slimme financiële afspraken, kost de exploitatie het dorp minder dan verwacht.

Groen goed voor elkaar

Het CDA wilde een gemeente die maatschappelijk initiatief ondersteunt, in plaats van hindert, een gemeente die sámen met bewoners optrekt om hun groene leefomgeving te verbeteren, in plaats van voor hen beslist of tegenover hen staat in een rechtszaal. Ook op dat punt zijn resultaten geboekt, maar is nog werk aan de winkel. Het CDA beloofde meer betrokkenheid van buurtbewoners bij de eigen groene omgeving.

Bij onderhoud van bomen in straten worden buurten beter geïnformeerd en betrokken bij de bomenkeuze. Bij de renovatie van de Klinkenbergerplas is een participatietraject opgezet, waar veel dingen goed en sommige dingen minder goed gingen. Straten kunnen ‘green deals’ afsluiten met de gemeente om samen te bepalen hoe het groen onderhouden wordt. Zo maken we Oegstgeest steeds een stukje groener, ook voor de komende generaties.

#goedvoorelkaar

Ook de komende jaren staat het team CDA Oegstgeest voor u klaar!

Lid worden
X