Fractie

Maak kennis met onze fractie in de gemeenteraad
Eibertjan van Blitterswijk
Fractievoorzitter
Eibertjan van Blitterswijk

Fractievoorzitter

Sinds 2014 fractievoorzitter van de CDA-fractie en inmiddels nestor van de raad. Eibertjan is eerste woordvoerder op de volgende portefeuilles:

- Algemene Zaken: openbare orde en veiligheid, cultuur en monumenten, dienstverlening, communicatie en participatie
- Sociaal Domein: onderwijs, eenzaamheid, jeugd en jongeren, senioren, sport en recreatie, jeugdzorg, gezondheidszorg, wmo, sociale zaken, arbeidsparticipatie minimabeleid en eenzaamheid.
- Economie en werkgelegenheid.

Vragen, opmerkingen of ideeën over deze of andere onderwerpen? Schroom niet contact op te nemen.

Nieuw Rhijngeest, Oegstgeest
Tobias van der Hoeven
Raadslid
Tobias van der Hoeven

Raadslid

Sinds 2018 CDA-raadslid. Tobias is eerste woordvoerder op de volgende portefeuilles:

- Financiën, incl. grondexploitaties
- Grote Projecten
- Afvalbeleid
- Duurzaamheid
- Ruimtelijk Domein: volkshuisvesting, bouwen en wonen, groen en bomen, ruimtelijke ordening, omgevingsvisie, implementatie omgevingswet, verkeer en vervoer, riolering en waterbeheer, beheer en onderhoud openbare ruimte
- Regionale Samenwerking
- Bedrijfsvoering (SP71)

Tobias is tevens vicefractievoorzitter.

Vragen, opmerkingen of ideeën over deze of andere onderwerpen? Schroom niet contact op te nemen.

Voscuyl/Bloemenbuurt, Oegstgeest
Joke Welsink-Bax
Fractielid
Joke Welsink-Bax

Fractielid

Watze Mandema
Fractielid
Watze Mandema

Fractielid

Lid worden